وبلاگ کلاس دوم -دبستان 12 امامی

توضیح مختصر جهت اطلاع اولیاء:

این طرح برای کلاس دوم در حد جمع آوری اطلاعات است.به طور مثال

دانش آموزان با همکاری گروه خود موضوعی را انتخاب می کنند.مانند

برگ ها.سپس در مورد آن فرضیه می سازندمثل:

آیا آب وهوا بر روی شکل برگها تاثیر می گذارد؟اعضای آن گروه به جمع آوری

اطلاعات در این زمینه می پردازند و به گروه ارائه می دهند.در مرحله بعد

مطالب به دست آمده رابه صورت یک نتیجه ی کلی روی یک مقوا به شکل

سه بعدی ثبت می کنند.این طرح تا پایان دی ماه فرصت دارد.بعد نمایشگاهی

از کارهای دانش آموزان در مدرسه تشکیل خواهد شد.کارهای برتر به مراحل

بعدی راه پیدا خواهند کرد.

 

نوشته شده توسط زهره السادات نواده طبیبی در ساعت 20:54 | لینک  |